Baby op komst

Hebben jullie een zwangerschap te vieren? Proficiat!
Wij wensen jullie een vlot verloop van de zwangerschap en bevalling. U vindt hier alvast informatie over o.a. zwangerschap en geboorte, kraamzorg en kinderopvang. Voor kinderopvang en sommige andere diensten is het immers nodig u tijdig in te schrijven.

Het kinderbijslagfonds zoals wij het kennen gaat veranderen vanaf 1 januari 2019 en wordt het groeipakket.

Wat is het groeipakket?

Het Groeipakket zou u kortweg de nieuwe naam voor de Vlaamse kinderbijslag kunnen noemen.

Maar het is meer dan dat: het Groeipakket staat voor het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin.

Het geeft gezinnen maximaal de kans elk kind te laten groeien en zich zo volledig mogelijk te ontplooien.

Het Groeipakket gaat van start op 1 januari 2019. Voor elk kind en elk gezin is er een Groeipakket op maat. Er gaat vanaf 2019 wel een overgangsperiode in:

kinderen geboren voor 1 januari 2019 blijven de bedragen van de huidige kinderbijslag (rangbedrag en leeftijdstoeslag) krijgen. Het uitgangspunt hierbij: het gezin krijgt op 1 januari 2019 in geen geval minder dan het kreeg vóór het Groeipakket van start ging;

kinderen geboren vanaf 1 januari 2019 krijgen het basisbedrag van het Groeipakket.

Alle kinderen, ongeacht hun geboortedatum, kunnen ook recht hebben op de andere toelagen van het Groeipakket. De schoolbonus is er bijvoorbeeld voor ieder kind in augustus. Ook kunnen alle kinderen aanspraak maken op de kleuter- en kinderopvangtoeslag en de schooltoeslag binnen het Groeipakket. En tot slot krijgen alle gezinnen met een inkomen onder de 30.984 euro recht op sociale toeslagen. Voorheen was dit beperkt tot eenoudergezinnen, gepensioneerden, langdurig zieken en werklozen.

Wat er allemaal veranderd kan je terugvinden op de website van www.groeipakket.be. Belangrijk is om te weten dat je als ouder zelf het groeipakket aanvragen. Vroeger ging dit automatisch via de werkgever. 

 

 

Welke uitbetalingsfondsen zijn er allemaal?

 

Vanaf januari 2019 kan je ook zelf het uitbetalingsfonds kiezen. Hieronder een overzicht met contactgegevens.

  • Infino (opvolger van acerta en securex)

Website: https://www.infino.be/nl

  • FONS ( opvolger van FAMIFED)

Website: https://www.fons.be/wie-is-fons

  • Kidslife (opvolger van ADMB – group S)

Website: http://www.kidslife.be/index_nl.html

  • Parentia (opvolger van partena, attentia, future generations)

Website: https://www.parentia.be/nl

  • my family (opvolger van Xerius)

website: https://www.myfamily.be/

 

Vragen?

Huis van het Kind Klein-Brabant-Vaartland kan je ook doorverwijzen.

Contact: info@huisvanhetkind-kbv.be 

Het CKG verleent zorg aan alle gezinnen met jonge kinderen tussen O en 12 jaar die moeilijkheden ervaren of vragen hebben betreffende de opvoeding van hun kind(eren). Elk gezin kan vrijwillig beroep doen op onze diensten.

Contact

CKG Willebroek:

Voor de website klik hier

Tel:  03 866 57 89
op maandag tussen 9u en 13u, dinsdag tussen 9u en 17u en donderdag tussen 13u en 17u.

E-mail: Ckg.willebroek@emmaus.be

Contact

Website: Klik hier

Tel 03/345.09.69

GSM 0476/46.73.38

E-mail: mailto:info@hofke.org

Kinderdagverblijf ’t Hofke is open van maandag tot vrijdag van 7:00 – 18:30u.

Ze zijn open in de zomer!

 

Elke mens verdient respect en heeft basisrechten in onze samenleving. Dat is de visie van de vrijwilligers van Welzijnsschakels. Daarom bieden we kansen aan mensen die uitsluiting ervaren door armoede of afkomst.  Dit gebeurt terwijl we elkaar ontmoeten in de eigen buurt… De Schakel in Puurs.

Samen met mensen in armoede bouwen we de werking verder uit met de bedoeling actief te werken aan armoedebestrijding. Hierbij wordt zowel ingezet op het versterken van mensen in armoede d.m.v. diverse activiteiten en gespreksgroepen als op het zichtbaar maken van bestaande uitsluitingsmechanismen.

De Schakel in Puurs werkt aan armoedebestrijding, vertrekkende vanuit een aantal laagdrempelige activiteiten als kringloopwinkel, ontmoetingsruimte, ontspanning en vakantie, computervaardigheden bijbrengen, vorming aanbieden, …

Contact

Website: klik hier

Tel: 03 899 40 32

E-mail: deschakel.puurs@edpnet.be


Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.

Kind en Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren.

Word je ouder of ben je ouder van een kind tussen 0-3 jaar, dan kan je bij ons terecht met vragen over opvoeding,  groei en ontwikkeling, vaccinaties, voeding, veiligheid en gezondheid op maat van je gezin. Vanaf de geboorte volgen wij je kindje medisch preventief op.

Contact

Website klik hier

Facebook Kind & Gezin klik hier

Voor meer algemene contactgegevens klik hier

Contactgegevens regiohuis Puurs:

Tel: 078 150 100

E-mail: Regiohuis.Puurs@kindengezin.be


Locaties

Consultatiebureau Puurs, Palingstraat 48, 2870 Puurs

Consultatiebureau Willebroek, Tisseltsesteenweg 25, 2830 Willebroek

Consultatiebureau Bornem, Lindestraat 136, 2880 Bornem

Kinderopvang Bowi vzw biedt je kwaliteitsvolle kinderopvang in een huiselijke sfeer bij onthaalouders in de regio’s Willebroek, Bornem, Puurs en Mechelen. Alle kindjes zijn welkom tot ze voltijds naar school gaan. Er is evenwel ook de mogelijkheid tot buitenschoolse opvang voor kinderen van de basisschool.

Contact

Afdeling Willebroek: Je kan bij hen elke donderdag van 13:00 – 15:00u terecht.

Website klik hier

E-mail: kinderopvang@bowi.be

Tel:  03 860 70 30

Contact

E-mail: onthaalouders@sint-amands.be

Tel: 052 39 98 80

Website klik hier

De Gezinsbond is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor élk gezin: sociaal, cultureel én politiek.

Opvoedingsondersteuning is een kerndomein in het aanbod van de Gezinsbond , met tijdschriften als Brieven aan Jonge Ouders (van zwangerschap tot peuter), BOTsing (voor ouders met tieners) en de Bond, onze tweewekelijkse krant. In de regio organiseren 12 lokale vrijwilligerskernen gezins-activiteiten, tweedehandsbeurzen en vormingsavonden over opvoeding en consumentenzaken. Het lidmaatschap geeft daar bovenop toegang tot de kinderoppasdienst en kortingen allerhande.

Contact

Voor de website klik hier

E-mail:  Reinout.Beyaert@gezinsbond.be

Algemene contactgegevens kan je hier terugvinden.

Contact

Website klik hier

Tel: 03 890 76 01

E-mail: jeugd@puurs.be