Buitenschoolse Kinderopvang

Ben je op zoek naar voor- en naschoolse opvang voor je kind? Dan kan je terecht bij de buitenschoolse kinderopvang.

Een buitenschoolse kinderopvang biedt opvang aan schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar. De opvang gebeurt vóór en na schooltijd, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en in vakantieperiodes.

’t ApPelBoomPje te Willebroek voorziet voorschoolse (vanaf 7.00 uur) en naschoolse (tot 18.00 uur) opvang voor kinderen uit alle scholen in Willebroek.

Op woensdagmiddagen halen ze op de middag ook kinderen van de scholen van Blaasveld en Tisselt op.

Op schoolvakantiedagen zijn ze doorlopend open van 7.00 uur tot 18.00 uur.

Voor uw kind van de opvang gebruik kan maken stellen we samen met u een dossier op.   Hiervoor maakt u een afspraak met de verantwoordelijke!

Contact

Tel: 0499 93 97 78

E-mail: bko@willebroek.be

De gemeentelijke jeugddienst en ’t Pagadderke slaan de handen in elkaar om een antwoord te bieden op de stijgende vraag naar opvang na school. Door een goede samenwerking worden alle kinderen centraal ingeschreven bij ’t Pagadderke, maar worden de kinderen van de Sint-Bernardusschool, OLVP lager of Huveneers Wintam door het team van de jeugddienst tot 17.30 uur op school opgevangen.

Heeft jouw kind nog nood aan opvang na 17.30 uur? Dan kan dat. ’t Pagadderke zorgt voor busvervoer en brengt de kinderen dan naar de centrale locaties in Bornem en Hingene.

Contact

Informatie kortopvang: klik hier.

Kortopvang wordt niet op woensdag georganiseerd. In kortopvang OLVP worden enkel de kinderen van het 2elj tot het 6elj. opgevangen. De kinderen van het 1ste lj gaan meteen naar ’t Pagadderke.

Informatie ’t Pagadderke: klik hier

Tel: 03 890 69 47

E-mail: jeugd@bornem.be

De buitenschoolse opvang in Puurs is onderverdeeld in korte-, lange-, en voorschoolse opvang.

Een klein overzicht:

Korte naschoolse opvang gaat door in de scholen zelf tot 17:00u. Meer info vind je hier!

Lange naschoolse opvang gaat door in lokale afdelingen van de sloeber tot 18:30u. Je kan hier ook terecht voor schoolvrije dagen. Meer info vind je hier!

Voorschoolse opvang gaat door in lokale afdelingen van de sloeber vanaf 7:00u ’s ochtends. Meer info vind je hier!

Om gebruik te maken van de opvang moet je op voorhand reserveren. Dat kan via de webshop.

contact

Tel: 03 890 76 01

E-mail: jeugd@puurs.be

Missie = Kinderopvang op maat van kinderen en ouders, op maat van medewerkers en partners. Kinderopvang duurzaam, creatief en vernieuwend met een open blik op de wereld. Een kinderopvang waar iedereen zichzelf kan zijn verbonden met elkaar en met de organisatie waar afspraken ondersteuning bieden. Kinderopvang waar ieder kan groeien, bouwend aan de maatschappij van morgen.

Buitenschoolse kinderopvang Stekelbees richt zich tot alle kinderen van de basisschool. Zij kunnen bij ons terecht voor en na school, op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakantiedagen. We bieden kinderopvang op maat van de kinderen. Het welbevinden van de kinderen is ons uitgangspunt. Buitenschoolse opvang hoort bij de vrije tijd van kinderen. Wij willen kinderen alle speel- en groeikansen bieden.

Contact

BKO Stekelbees heeft 3 vestigingen: Sint-Amands, Oppuurs en Lippelo.

Tel: 052 21 97 04

E-mail: Lksintamands@landelijkekinderopvang.be

Website klik hier of hier

Voor dringende gevallen kan je ook terecht bij de helpdesk van Landelijke Kinderopvang: 070 24 60 41, elke werkdag van 9 tot 14 u.